Пријаве за порез на доходак грађана до 15. марта

Грађани Србије који су прошле године у СРЈ или иностранству зарадили више од 502.050 динара обавезни су да до 15. марта поднесу пријаву на основу које ће им бити обрачунат годишњи порез на доходак- рекао је проф. др Дејан Поповић, заменик српског министра финансија и економије у разговору с новинарима у Министарству финансија и економије.

Поповић је истакао да је за странце износ изнад кога плаћају порез на доходак 2.342.900 динара, док се на пензије, без обзира на износ, овај порез не плаћа.

Порески обвезници дужни су да поднесу две пријаве и то једну која се односи на приходе од 1. јануара до 1. јула прошле године, када је ступио на снагу нови порески закон, док се друга пријава односи на приходе у другој половини године.

Порез на доходак грађана опорезује лична примања, приходе од самосталне делатности, ауторских права и права индустријске својине, капитала, непокретности, закупнине, осигурања и уговора о делу.

Основица за опорезивање је опорезиви доходак умањен за 50.205 динара за пореског обвезника и додатно за 16.735 динара по сваком издржаваном члану породице- истакао је др Поповић.

Порез ће се плаћати по прогресивним стопама и то тако што ће се на износ који је до 251.025 динара већи од неопорезоване основице, примењивати стопа од 10 одсто, за износ од 251.025 до 502.050 преко пореске основице, плаћаће се 25.102 динара плус 15 одсто на износ преко 251.025 динара, док се за износе од преко 502.050 динара изнад пореске основице плаћа 62.756 динара плус 20 одсто на износ преко 502.050 динара.