Приходи од приватизације Моби 63 намењени НИП-у

Министар финансија у Влади Републике Србије Млађан Динкић изјавио је данас да је аукција компаније Моби 63 успешно завршена, при чему је остварена досада незабележена цена од 1.513 милијарди евра, од чега 1.155 милијарди евра припада буџету Србије. Динкић је нагласио да ће ова средства бити уложена у реализацију Националног инвестиционог плана (НИП).

Министар је изјавио да ће највећи део средстава од приватизационих прихода бити инвестиран у развој и реконструкцију саобраћајне инфраструктуре, што је неопходан предуслов за развитак привреде. Приоритете представљају завршетак коридора 10, модернизација граничних прелаза, као и изградња и санација магистралних, регионалних и локалних путева. За остваривање ових циљева планирају се улагања од 339 милиона евра у току 2006. и 2007. године.

Динкић је нагласио да су при планирању расподеле средстава сви региони били заступљени, а локалним самоуправама је намењено 85 милиона евра за адаптацију и изградњу локалних путева. Расподела средстава је извршена према објективним критеријумима, при чему се узимала у обзир површина територије, број становника и степен развијености општине.

Министар за капиталне инвестиције Велимир Илић изјавио је да је један од главних циљева усвојеног секторског плана да се реше саобраћајни проблеми који су у Србији присутни већ годинама. Илић је нагласио значај пројекта изградње моста преко Саве код Сремске Раче, обилазнице око Београда, Ужица, Новог Пазара, Студенице, а поготово реконструкције и изградње локалних путних праваца. Ове инвестиције ће знатно унапредити животне услове у слабије развијеним подручјима и, захваљујући бољој комуникацији између насеља, туристичких центара и објеката историјско-културног наслеђа, омогућити јачи привредни развој региона.