Превремена отплата јавног дуга Светској банци и пензионерима

Министар финансија Млађан Динкић изјавио је данас да је стање буџета у првих девет месеци ове године омогућило доношење одлуке о превременој отплати јавног дуга, која предвиђа авансну отплату јавног дуга од 411 милиона долара Светској банци у новембру. Отплата овог дуга била је планирана за период од 2007. до 2009. године. Такође се планира исплата дуга пензионерима у износу од 8,7 милијарде динара.

‘По први пут почињемо са исплатом земљорадничких пензија’, нагласио је министар додавши да ће у новембру 200 000 корисника ових пензија добити просечно око 20 000 динара. Укупан износ ове исплате је 4,5 милијарде динара, а у њега је урачуната и камата од 8,5% годишње. Министар је додао да се у децембру планира исплата треће рате дуга корисницима фонда ПИО запослених у износу од 4,2 милијарде динара. Ова одлука биће разматрана на сутрашњој седници Владе.

Динкић је изјавио да је за првих девет месеци ове године остварен буџетски суфицит од 30,3 милијарди динара, изразивши очекивање да ова цифра до краја године достигне 40 милиона динара. Консолидовани суфицит државе износиће око 55 милијарди динара.
Министар је нагласио да ће укупан износ страних директних инвестиција до краја године износити 4,1 милијарде долара.