Преузети стандарди ЕУ – олакшање за српску привреду

Министарство финансија и привреде, Сектор за инфраструктуру квалитета, представио је данас публикацију „Хоризонтални правни оквир у области инфраструктуре квалитета у Србији“. Публикација је уједно и приручник за примену пет донетих правилника из надлежности Министарства финансија и привреде у областима: лифтова, личне заштитне опреме, машина, нисконапонске опреме и електромагнетске компатибилности.

Министарство финансија и привреде уз помоћ програма Немачке владе „Подршка развоју приватног сектора у Србији“ (ГИЗ АЦЦЕСС) приредило је публикације из законодавне области инфраструктуре квалитета и техничког законодавства. Хелмут Маирхофер, руководилац компоненте јачања области инфраструктуре квалитета у оквиру Програма ГИЗ АЦЦЕСС, каже да има одличну сарадњу са Министарством финансија и привреде.

„Најпре смо почели да радимо на изради Националне стратегије и она представља
свеобухватан оквир, односно базу за остале активности. Покушавамо да обухватимо све заинтересоване стране, лабораторије, акредитациона тела и сертификациона тела. Морам да похвалим ваше Акредитационо тело јер је направило велики успех ове године,јер су стандарди по којима раде идентични као они у ЕУ“, каже Маирхофер.

С обзиром на то да је прописима из ове области извршено усклађивање домаћег права са оним из ЕУ, ова публикације биће веома корисна, пре свега, за привреднике.

„ Министарство финансија и привреде, а некад Министарство економије, у последњих пет година успоставило је нови систем, то је сиситем инфраструктуре квалитета, који почива на правном основу, јер су у питању нови закони, односно европске директиве које су преузете у наш систем. Ове директиве нам омогућавају да имамо исте безбедносне захтеве за производе који се износе на тржиште. Рецимо, ако је у питању мобилни телефон, он сада има исте захтеве за безбедност које се траже и свуда у Европи. Самим тим, тај мобилни телефон ће врло лако доспети у Европу и биће конкурентан“, објашњава помоћник министра финансија и привреде из Сектора за инфраструктуру квалитета, Јелена Поповић.

Она истиче да ће наши произвођачи, помоћу нових, преузетих стандарда, сада лако пратити производе у Европи и свету, а то ће бити значајно и за стране инвеститоре који те технологије могу да примењују и у Србији.

„ И увозници имају нове, знатно лакше процедуре, јер приликом увозалабораторијама
треба да покажу само техничку документацију, а лабораторија не мора поново да врши испитивање тог производа, јер је довољно да увозник из Немачке има сертификат. Ово је велико олакшање за целу привреду, а држава је такође добила олакшане процедуре када је у питању контрола тих производа. На овај начин добијамо безбедан и конкурентан српски производ, а с друге стране скидамо техничке баријере које је неопходно скинути, по захтеву Светске трговинске организације и ЕУ“, истакла је помоћница министра.