Представљени најновији предлози и измене закона из области финансија

Помоћници министра финансија Горан Анђелић и Наташа Ковачевић представили су данас најважније предлоге закона из области финансија, које је Влада усвојила прошле недеље, и то

Ковачевић је објаснила да су разлози за доношење Закона о изменама и допунама Закона о ПДВ-у даље усаглашавање система опорезивања потрошње Републике Србије са стандардима ЕУ, смањење фискалног оптерећења за поједина добра и услуге, као и даље смањивање обима сиве економије.

Једна од најзначајнијих измена у Закону о ПДВ-у је, како је Ковачевић навела, проширивање листе добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ од 8%, а на којој се, између осталог налазе, новоизграђени станови ако се користе у стамнене потребе, смрзнуто воће, поврће, месо и риба, житарице, сви лекови, укључујући и лекове за употребу у ветерини, као и услуге које се наплаћују путем улазница за биоскопе и позоришне представе, сајмове, концерте, ако већ нису ослобођени према Закону о ПДВ-у.

Ковачевић је навела се уводи и проширивање пореских ослобођења са правом на одбитак претходног пореза, тзв. нулта стопа за отпремање добара у слободне царинске продавнице отворене на ваздухопловним пристаништима за међународни саобраћај, као и за испоруку добара из слободних царинских продавница.

Такође, проширују се пореска ослобођења код увоза добара која се увозе на основу уговора о донацији, код добара која се уносе у слободне царинске продавнице, као и за помагала за инвалиде, осим моторних возила.

Што се тиче измена Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Ковачевић је објаснила да се оне састоје од прецизирања одређених норми које су изазвале недоумице током примене овог закона, као и стварање услова за ефикаснију редовну и принудну наплату.

Помоћник министра финансија Горан Анђелић истакао је да се законом о царинској тарифи мењају царинске стопе које се усклађују са новим стандардом ЕУ, такозваним стандардом ХС 2000/2002.

Он је напоменуо да ће царинске стопе бити повећане за 175 производа код којих је увоз у прошлој години учествовао са око 700 милиона долара и додао да су то углавном производи широке потрошње.

Анђелић је објаснио да повећање стопа царине има за циљ заштиту стратешких грана привреде које имају компаративне предности и за које се очекују директне инвестиције, а то су пољопривреда, индустрија коже, намештаја, електричних апарата за домаћинство и др.

Он је, такође, додао да су за 164 производа снижене стопе царине и то за производе који представљају значајне сировине, односно полупроизводе који се не производе у земљи, као и за инпуте у црној металургији, обојени метал, алуминијум, и др.

Објашњавајући измене и допуне Царинског закона, Анђелић је нагласио да ће оне омогућити да грађани који живе у иностранству без плаћања царине увезу предмете за домаћинство, изузев моторних возила, док ће инвалидима одређене категорије бити омогућено да увезу моторна возила. Овим документом дефинисано је и то како се стиче звање царинског агента, а омогућава се и отварање „дутy-фрее“ продавница на аеродромима.

Према његовим речима, поменутим законом Влади се дају овлашћења да може да повећава, односно смањује царинске стопе максимално до 50 одсто.

Анђелић је рекао да је Министарство финансија упутило у процедуру Владе Републике Србије и Нацрт закона о преузимању акционарских друштава, којим се предлаже брисање актуелних одредби и преузимања из Закона о тржишту хартија од вредности.