Представљен ребаланс буџета за 2006. годину

Министар финансија Млађан Динкић представио је данас

У овом буџету су капитални расходи три пута већи него раније и чине 12% буџета, изјавио је министар, додавши да се по први пут у буџетској пракси уводи вишегодишње планирање капиталних издатака. За 2006. планиран је суфицит од 15,5 милијарди динара, у шта су урачуната средства предвиђена за реализацију НИП-а. Ребаланс буџета предвиђа 7% веће приходе, док су расходи 13%већи услед трошкова НИП-а. До краја године очекује се око 150 милијарди динара вишка ликвидних средстава, у која спадају и приватизациони приходи. Ова средства биће употребљена за отплату главнице јавног дуга (34,7 милијарди) и за кредите за подстицај привредног развоја (7,8). 110,4 милијарде динара биће пренети у наредну фискалну годину, изјавио је министар.

Према Динкићевим речима, планира се смањење јавног дуга од 2,5-3,5 милијарде долара, чиме ће Србија постати ниско задужена земља. До маја следеће године очекује се потпуна исплата 1 милијарде долара дуга према Међународном монетарном фонду, као и 540 милиона долара дуга према Светској банци. Укупан јавни дуг износиће испод 35% бруто домаћег производа.

Циљеви економске политике на којима је заснован ребаланс буџета
су наставак привредног развоја путем раста извоза и страних директних инвестиција, повећање запослености и одржање макроекономске стабилности. У овој години очекује се стопа привредног раста од 6,5-8% и бруто домаћим производом од 3,5 хиљаде долара по становнику.