Представљен Предлог закона о слободним зонама

Министар финансија у Влади Републике Србије Млађан Динкић изјавио је данас да би усвајање побољшало привредни амбијент за стране и домаће инвеститоре, смањило спољнотрговински дефицит и подстакло извоз и запошљавање.

Динкић је, образлажући овај предлог закона у Скупштини Србије, напоменуо да је циљ документа и развој неразвијених градова и општина, при чему локалне самоуправе могу иницирати оснивање слободних зона.

Он је позвао представнике свих општина у Србији да добро проуче ово законско решење како би на своја подручја привукли инвеститоре и повећали стандард и укупни привредни раст.

Овај закон је усклађен с правилима Светске трговинске организације и Европске уније, тако да за његово спровођење није потребно издвојити додатна средства из овогодишњег, већ из буџета за 2007. годину, указао је министар.

Према његовим речима, за оне који послују у слободним зонама предвиђено је привремено ослобађање плаћање пореза на додату вредност (ПДВ) и царина, а у случају извоза робе и услуга, били би потпуно ослобођени тог плаћања.

Динкић је нагласио да је овим прописима предвиђено да се слободне зоне оснивају домаћим, страним и мешовитим капиталом, при чему је прецизно дефинисано ко може да конкурише за формирање слободне зоне и какав елаборат треба да напише.

Он је навео да је једна од мера коју предвиђа поменути закон формирање управе при Министарству финансија која би давала дозволе за оснивање слободних зона и контролисала ефикасност њиховог рада.

Од укупно 15 слободних зона у Србији, само три – у Пироту, Суботици и Зрењанину имају дозволе за рад, док су остале претворене у велика складишта која су омогућила да се роба увози и складишти без плаћања ПДВ-а, рекао је министар, уз напомену да ће зоне које су почеле да раде пре ступања овог прописа на снагу морати поново да поднесу захтев за добијање дозвола.