Представљен Предлог закона о буџету за 2004. годину

Министар финансија Млађан Динкић представио је данас, на конференцији за новинаре, Предлог закона о буџету за 2004.годину, који је Влада усвојила 18.марта и по хитном поступку проследила Скупштини на усвајање. Предлогом буџета за 2004. годину предвиђен је приход од 329,3 милијарде динара и расход од 374, 6 милијарди динара, истакао је министар Динкић. Новац за покриће дефицита од 45,3 милијарде динара требало би да буде обезбеђен нето финансирањем на домаћем тржишту од 15,7 милијарди динара; донацијама од око 3,7 милијарди; приватизацијом у износу од 16,4 милијарде и кредитима међународних финансијских институција од 9,5 милијарди динара.

Финансирање укључује и коришћење средстава од приватизације из претходне године, издавање хартија од вредности које емитује Република Србија и коришћење кредита пословних банака.

Буџетом за ову годину планиран је раст бруто друштвеног производа, по гранама делатности од од 4,3 одсто, у односу на претходну годину. Највеће повећање, од 8 одсто, очекује се у пољопривреди, рекао је министар Динкић и додао да је аграрни буџет три пута већи у односу на извршење из претходних година.

Оно што разликује овај буџет од претходног јесте веће учешће јавних инвестиција у укупним јавним расходима и у друштвеном производу, што му поред социјалне, даје и развојну
компоненту, нагласио је министар Динкић.

Овим предлогом обухваћени су и финансијски планови републичких фондова за пензијско и инвалидско осигурање запослених, пољопривредника и самосталних делатности, Републичког завода за здравствено осигурање и Националне службе за запошљавање, за ову годину.

„Имајући у виду да за две недеље нисмо могли да проверимо реалност планова ових фондова, први потез Министарства финансија биће и буџетска инспекција у Пензијском фонду“, рекао је Динкић и додао да ће бити извршена ревизија расхода овог фонда, као и Републичког завода за здравствено осигурање.

Највеће ставке у буџету су подстицаји за привреду, који су за 18 одсто већи у односу на прошлу годину, уколико се не рачуна подстицај за наменску индустрију који се финансира из Војног буџета. Директни подстицаји за привреду износе 7,9 милијарди динара, укључујући и милијарду динара за извозне стимулације, нагласио је министар Динкић. Укупни расходи за подстицање привреде, на разделу Министарства привреде, Министарства за економске односе са иностранством и Војске су 11,2 милијарде динара, додао је Динкић.

Министар финансија је као највеће ставке у буџету навео и до два и по пута веће улагање у саобраћај, што значи издвајање 12,9 милијарди динара, односно 184 милиона евра за изградњу нових путева, а за поправку постојећих 57 милиона евра.

Први пут су у буџету предвиђена средства за откуп 200 хиљада тона пшенице, планиране за робне резерве, у износу од две милијарде динара. Посебна новина су краткорочни кредити за обртна средства, на шест месеци, односно годину дана, у области пољопривреде и средњорочни кредити за куповину опреме и изградњу објеката. Планирано је да се за ове ставке у буџету издвоји 3,8 милијарди динара, а каматна стопа за ове кредите не би требало да пређе три процента годишње, истакао је министар Динкић и додао да корисници ових кредита могу бити бити само они који се региструју и имају отворен рачун код банке.

Овим буџетом предвиђена су и средства за оснивање Националне корпорације за осигурање стамбених кредита, као и за оснивање Фонда за осигурање извозних послова.

Највеће уштеде у буџету планиране су кроз рационализацију трошкова Државне управе, односно кроз смањење трошкова за службена путовања за 15 одсто, потом тзв. „накнаде у натури“ смањене су за 13 одсто, стални трошкови биће смањени за 7 одсто, услуге по уговору за 8 одсто, а трошкови текућег одржавања биће смањени за 5 одсто.

Министар Динкић је, на данашњој конференцији, посебно нагласио и додатне измене и допуне Уредбе о начину евидентирања промета преко регистар каса, које се односе на продужетак рока за увођење фискалних каса. По новој уредби уводи се могућност степенасте наплате новчане казне на лицу места правном лицу у износу од 20 хиљада динара, као и одговорном лицу у износу од пет хиљада динара.