Представљен пакет нових економских закона

Заменик министра финансија Весна Арсић представила је данас пакет економских закона, усвојених на јучерашњој седници Скупштине Србије. То су: измене и допуне Закона о порезу на имовину, Закона о порезу на доходак грађана, Закона о акцизама и Закона о фискалним касама.

Она је додала да је једна од главних измена у овом закону ослобађање од плаћања премија, односно доприноса за добровољно пензионо осигурање, које послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог у апсолутном износу до три хиљаде динара месечно.

Овим законом се, такође, прописује ослобађање од плаћања пореза на катастарски приход за 2004. и 2005. годину и ослобађање од плаћања пореза на исплате пољопривредницима који су уписани у регистар пољопривредних газдинстава.

«Најновија измена у овом закону тиче се опорезивања прихода од естрадних програма и прихода од ауторских права», рекла је Арсић и додала да ће од сада нормирани трошак, који има естрадни уметник, бити повећан на 40%, са пређашњих 10%.

На овај начин, како је објаснила Арсић, основица за опорезивање се смањује, али се уводе и нове методе за регистровање прихода естрадних радника, јер се већина ових прихода не пријављује.

«Један од начина регулисања прихода, прописаних овим законом, јесте обавеза исплатилаца прихода да се упису у тзв. регистар код Пореске управе до 31. јануара 2005. године», рекла је Арсић.

Она је додала да ће исплатиоци, такође, бити у обавези да евиденцију о закљученим уговорима са естрадним уметницима
доставе, у виду пријаве, Пореској управи, сваког 5. у месецу, за претходни месец, како би Управа имала евиденцију коме су приходи исплаћивани.

«На овај начин ће се, тзв. укрштањем прираста имовине естрадних извођача и пријава њихових прихода, долазити до података да ли су исплатиоци приходе заиста пријавили», објаснила је Арсић.

Једна од најважнијих стимулативних мера у Закону о акцизама, како је Арсић навела, јесте рефакција, односно повраћај акциза на дизел горива за погон трактора, које користе пољопривредници уписани у регистар пољопривредних газдинстава, као и за погон грађевинских машина и бродова који превозе терет.

Такође, од 1. јануара 2005 године, уводи се обавеза свих који се баве трговином и прометом алкохолних пића да се упишу у регистар.

Законом о фискалним касама предвиђена је обавеза регистровања промета преко фискалних каса.

Поред ових закона усвојен је и Закон о опорезивању неживотних осигурања, као и Закон о измиривању обавезе Србије према Народној банци Србије (НБС).

Директор Пореске управе Владимир Илић подсетио је да су припреме за имплементацију Закона о ПДВ-у, који ступа на снагу 1. јануара 2005. године, у завршној фази. Он је рекао и да ће се 25. децембра текуће године, у
Пореској управи, Управи царина и Управи за јавна плаћања, тестирати софтверска решења за примену овог закона.

Пореска управа формирала је регистар обвезника ПДВ-а, у којем тренутно има 82.000 обвезника, изјавио је Илић и напоменуо да је овај регистар интерактиван и да омогућава сваком обвезнику да се упозна са статусом свог пословног партнера.

Он је навео да би правилник, по коме се утврђују добра и услуге који се опорезују по стопи од осам одсто, могао да буде измењен до краја године. Према његовим речима, то би могло да доведе до смањења цена ових производа који су, према порезу на промет, сада опорезовани са 20 одсто, а пецива и млечни производи могли би да се нађу у режиму ниже стопе пореза на додату вредност.

Пореска управа је у циљу едукације обвезника припремила постер ”Зашто се уводи ПДВ”, који ће бити штампан у 19 хиљада примерака и дистрибуиран свим важним институцијама, док ће грађанима бити подељено 540 хиљада примерака водича о ПДВ-у.