Представљен билтен јавних финансија и нове пореске олакшице

Министар финансија Млађан Динкић представио је данас први број билтена јавних финансија за месец септембар 2004. године.

«Ово је публикација у којој се, по први пут, транспарентно излази у јавност са подацима о извршавању јавних расхода», рекао је министар Динкић и додао да ће, на овај начин, јавност имати
увид
у детаљан приказ јавних прихода и расхода у Републици Србији.

Он
је рекао да ће сви подаци у билтену бити презентовани као прелиминарни за текућу годину, по месецима, а излазиће сваког 20-ог у месецу, у тиражу од 1000 примерака.

Представљајући , министар Динкић је рекао да је буџетски дефицит у првих десет месеци износио 21 милијарду динара.

«То је за 10 милијарди динара мање него прошле године», нагласио је Динкић и додао да је у октобру буџетски дефицит износио 1,7 милијарди динара.

Финансирање дефицита остварује се кроз приходе од
приватизације, који су у октобру износили око 700 милиона динара, као и од средстава која су добијена од Светске банке и од задуживања на тржишту капитала.

«Поредећи овогодишњи дефицит са
прошлогодишњим, забележена је уштеда од 10 милијарди динара», нагласио је министар Динкић и додао да су, у односу на исти период прошле године, приходи у буџету већи за 20 одсто.

Највећи , за 22,3 одсто, забележен је од наплате пореза на промет, што је директна последица увођења фискалних каса, закључио је Динкић и рекао да је забележен
и раст, од 30 одсто, у приходима од акциза на цигарете.

Министар је рекао да
у буџету представљају трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања, посебно Пензионом фонду.

Говорећи о пореском растерећењу привреде и грађана, министар Динкић је навео главне новине у пакету пореских закона, који ће се ускоро наћи на разматрању Владе Републике Србије.

Од 1. јануара 2005. године:

1) укида се порез на зараде од 14 одсто, за све новозапослене раднике у привреди,

2) смањује се порез на приход код паушалаца са 14 % на 10%,

3) пољопривредници ће бити ослобођени плаћања пореза на приход од пољопривредне делатности, односно пореза на катастарски приход за 2004. и 2005. годину,

4) укидају се акцизе на дизел гориво за тракторе, грађевинске машине и бродове,

5) смањује се порез на пренос власништа над пољопривредним земљиштем, са садашњих 5% на 2,5%.

Такође ће се укинути и порез на трговину хартијама од вредности и акцијама, како би се поспешио развој тржишта новца и капитала.

Када је реч о порезу на имовину, Динкић је нагласио да ће се пооштрити казнена политика, као и да ће висина казне за неплаћање пореза бити од два до двадесет пута већа од износа пореза.

Министар је истакао да сви они који пријаве порез до 31. јануара 2005. године, неће плаћати казну због непоштовања Закона о порезу на имовину. Он је, наводећи да ће бити спроведене ригорозне контроле, апеловао на грађане да пријаве порез како би избегли казне.