Представљање Нацрта закона о порезу на додату вредност

Министар финансија и економије Републике Србије, Божидар Ђелић; заменик министра, Милица Бисић и Славица Стефановић, шеф тима за уводење ПДВ-а, представиће данас у 15.15 часова на конференцији за новинаре у Влади Србије

Порез на додату вредност (ПДВ) се у Србију уводи 1. јануара 2004. године.
ПДВ је напопуларнији начин опорезивања промета робе и услуга и примењује се у више од
120 земаља.
Карактеристика таквог начина опорезивања је што се у свакој фази прометног циклуса плаћа порез, али тако да погађа само ону вредност која је у тој фази додата од стране учесника у промету – пореског обвезника. Основни циљ пореза на додату вредност је да обухвати што већи обим добара и услуга, и да олакша и поједностави поступак утврђивања и наплате пореске обавезе.
ПДВ обезбеђује бољу заштиту од пореске утаје, јер контролише све фазе производње и промета, поспешује извоз, омогућава право на порески одбитак, не само у случају промета добара, већ и за извршене услуге. Увођење пореза на додату вредност је и један од услова за приступање наше земље Европској унији.
Очекује се да ће се о Предлогу закона о порезу на додату вредност посланици Скупштине Србије изјаснити почетком октобра.