Предлог ребаланса буџета током септембра

Државни секретар Министарства финансија Јанко Гузијан најавио је да ће ребаланс буџета бити предложен Влади током септембра, а разматран и усвојен у Скупштини Србије половином октобра. У припреми ребаланса, Министарство финансија за циљ има обуздавање јавне потрошње и дефицита, односно обезбеђивање средстaва за додатне расходе прерасподелом.

Државни секретар Гузијан је такође нагласио да Министарство финансија очекује веће приходе буџета у износу до 20 милијарди динара који су резултат већег раста економије, али нажалост и вишу инфлацију од првобитно планиране. У првих седам месеци ове године приходи државне касе су виши за 18 одсто у односу на исти период прошле године.
Државни секретар Министарства финансија Јанко Гузијан најавио је да ће ребаланс буџета бити предложен Влади током септембра, а разматран и усвојен у Скупштини Србије половином октобра. У припреми ребаланса, Министарство финансија за циљ има обуздавање јавне потрошње и дефицита, односно обезбеђивање средстaва за додатне расходе прерасподелом.

Државни секретар Гузијан је такође нагласио да Министарство финансија очекује веће приходе буџета у износу до 20 милијарди динара који су резултат већег раста економије, али нажалост и вишу инфлацију од првобитно планиране. У првих седам месеци ове године приходи државне касе су виши за 18 одсто у односу на исти период прошле године.

Јанко Гузијан је истакао да ће детаљи везани за ребаланс расхода бити познати ускоро, односно након консултација на нивоу Владе. Најављено је да Министарство финансија разматра могућности да се део минуса у буџету покрије тако што ће се кренути у емитовање државних хартија од вредности.

Гузијан је истакао да је план да се издају записи трезора крајем године, али ће та одлука зависити од кретања домаћих камата, пошто су оне доста високе у овом тренутку. Имајући у виду да је референтна каматна стопа Народне банке Србије 15,75 одсто, то би утицало на висину камата коју би Министарство финансија постигло, али би се иста кретала око тог нивоа што је доста скупо.

Државни секретар је нагласио да су приходи буџета већи за око 20 милијарди, а они су последица већег раста економије и више инфлације, али и акција пореске и царинске управе у сузбијању сиве економије, закључио је државни секретар Министарства финансија Јанко Гузијан.