Позив пореским обвезницима

Пореска управа Републике Србије позива грађане да испуне своју законску обавезу и пријаве укупну имовину, чија тржишна вредност у земљи и у иностранству прелази 20 милиона динара. Крајњи рок за подношење пријаве је 31.октобар 2003. године.

Пореска управа подсећа грађане да се на овај начин само евидентира имовина стечена до 1. јануара 2003. године, без утврђивања њеног порекла.

Пријава за евиденцију укупне имовине у земљи и у иностарнству искључиво се подноси Централи Пореске управе, препорученом пошиљком или лично на адресу:

Министарство финансија и економије
Пореска управа
Саве Машковића 3-5
11000 Београд

Додатне информације могу се добити на телефон:
011 3950-657