Позитивни ефекти пореских олакшица за куповину првог стана

Државни секретар Министарства финансија задужен за координацију рада Управа у саставу Министарства Миодраг Ђидић представио је на данашњој конференцији за новинаре ефекте увођења пореских олакшица за куповину првог стана. Ђидић је изјавио да је у периоду од 08. јула до 10. септембра примљено 267 захтева за рефундацију ПДВ-а, од којих је највећи део предат у Београду и Новом Саду. Позитивно је решено 70 захтева, што подразумева повраћај пореза у износу од око 48,6 милиона динара. У истом периоду поднето је 2275 захтева за ослобађање пореза на пренос апсолутних права, донето је 701 решење, док је износ пореза за ослобођење око 29 милиона динара. Државни секретар је нагласио да се увођење ових олакшица није имало негативан утицај на буџет.

Директор Пореске управе Дејан Стојановић изјавио је да је бруто наплата јавних прихода за период јануар – август 2007. године већа за 17,6% у односу на исти период 2006. године и износи 645,4 милијарде динара. Наплата јавних прихода за које је задужена пореска управа показују раст од 16,4% и чине 66% од укупне наплате. Највећи раст забележен је у наплати домаћег пореза на додату вредност. Стојановић је нагласио да је константан раст наплате резултат мера редовне и принудне наплате, као и јачања административних капацитета Пореске управе, као и макроекономских кретања.

Ефекти рада теренске контроле су показатељ степена пореске дисциплине, подсетио је Стојановић и нагласио да је идентификација пореских обвезника код којих се јавља неправилност у раду увећана за 53%. Он је нагласио да је пореска полиција у току 2007. године поднела 1019 кривичних пријава, док укупан износ пореза по поднетим пријавама износи 11,5 милијарди динара. У наведеном периоду је идентификовано 106 тзв. „фантом“ предузећа и поднето 175 кривичних пријава против 306 одговорних лица. Стојановић је нагласио да резултати рада пореске полиције не указују на пораст броја пореских прекршаја, већ на способност пореске управе да идентификује случајеве утаје и да спроведе законом прописане мере.

Стојановић је за наредни период рада Пореске управе најавио рад на побољшању квалитета услуга које управа пружа пореским обвезницима и јачању система за управљање пореским ризиком, откривање пореских кривичних дела и повећање добровољног нивоа извршавања пореских обавеза. Он је најавио формирање савременог контакт – центра
који ће почети са радом крајем следеће године, док ће Центар за велике пореске обвезнике до 1. марта 2008. у потпуности прећи на електронски начин пословања, односно подношења пореских пријава.