Повећање плата запослених у култури

Министар финансија Млађан Динкић изјавио је данас да ће се од јануара 2005. године плате запослених у култури повећати у распону од 9,1 %, за неквалификовано особље, до 42 % за управнике, глумце, музичаре Народног позоришта и Београдске филхармоније.

Што се тиче осталих установа културе повећање плата за идућу годину кретаће се у распону од 9,1 % , за неквалификоване раднике, до 20%, за библиотекаре и археографе.

Како је министар Динкић рекао, повећање плата вршиће се по два основа. Прво, на основу повећања цена рада за 9,1 % и то од плате за март 2%, за јун 3% и од плате за октобар 3,8%, а друго, повећање распона у коефицијентима.

«Почев од обрачуна и исплате плате за децембар 2004. године, повећаће се коефицијенти за обрачун плата како би се повећали распони у платама и то: за запослене у Београдској филхармонији и Народном позоришту за 30%, што представља укупно повећање за 41, 7%», рекао је министар Динкић и додао ће за запослене у осталим установама укупно повећање бити за 19,9%.