Потписан уговор између Републике Србије и Републике Кореје о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак

Министар финансија Душан Вујовић и амбасадор Републике Кореје у Републици Србији Ли До-Хун потписали су данас Уговор између Републике Србије и Републике Кореје о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак.

Закључење овог Уговора представља значајан допринос унапређењу билатералне привредне и финансијске сарадње између Републике Србије и Републике Кореје јер се решењима садржаним у Уговору отклања двоструко опорезивање физичких и правних лица – резидената две државе. Применом Уговора обезбеђује се правни предуслов за ефикасније привређивање и конкурентност предузећа Републике Србије у Републици Кореји, односно предузећа Републике Кореје у Републици Србији.

Уговор стимулише улагање капитала резидената Републике Србије у Републици Кореји и резидената Републике Кореје у Републици Србији. Њиме се обезбеђује сарадња пореских администрација Републике Србије и Републике Кореје у циљу ефикасне примене Уговора и спречавања пореске евазије од стране њихових резидената.

Остварена сарадња је предуслов за значајна улагања корејских инвеститора у привреду Републике Србије, односно стварање услова за њихово учешће у процесу приватизације, али и за коришћење одговарајућих финансијских инструмената за подстицање виших облика билатералне економске сарадње. Почетак примене Уговора очекује се од 1. јануара 2017. године након усвајања у парламентима обе уговорне стране.

Осим Уговора са Републиком Корејом, Република Србија има потписане уговоре о избегавању двоструког опорезивања са још 64 државе од којих су у примени уговори са 54 државе, а преосталих 10 у процесу потврђивања. Очекује се потписивање са још 15 држава.

Развој економских односа са иностранством као резултат има повећано интересовање страних партнера за закључење уговора (због повољнијих услова за инвестирање у Републику Србију, продаје ауторских права и техничких унапређења, давања зајмова, и др.).