Потписан Мултилатерални уговор за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре

У присуству високих званичника Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) у Паризу је 7. јуна у потписан „Мултилатерални уговор за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговореˮ (уговоре о избегавању двоструког опорезивања/УОИДО).

У име Републике Србије, Мултилатерални уговор је потписао Рајко Ристић, амбасадор Републике Србије у Француској.

Потписивању је присуствовало и више од 76
представника држава и јурисдикција које, у формалном смислу, нису државе (нпр. Гернзи – Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, Острво Мен – Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, Џерси – Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске).

Поред обавезујућих решења садржаних у Мултилатералном уговору, државе потписнице су имале и могућност стављања резерви на одређене чланове Мултилатералног уговора, што је Република Србија и учинила.

С тим у вези, указујемо да је израда Мултилатералног уговора у складу са ОЕЦД/Г20 БЕПС акционим планом (Base Еrosion and Рrofit Shifting), чијим доношењем и усвајањем се уводе нова правила у материји међународног опорезивања. Наведено се односи на спречавање пореског планирања које искоришћава празнине и неусаглашеност пореских прописа, за умањење пореске основице или „вештачкоˮ премештање (селидбу) добити у земље са ниском или непостојећом пореском јурисдикцијом – у којима се економска активност уопште не одвија или се, одвија у малом обиму.

План представља најзначајнију промену у материји прекограничног опорезивања у последњих неколико деценија и с правом изазива пажњу свих актера у том процесу. План подразумева координирану међународну сарадњу у борби против злоупотребе УОИДО, што је од изузетне важности за заузимање јединствених ставова на међународном плану када је у питању опорезивање пословних трансакција у иностранству.

Свим заинтересованим земљама препоручено је да, у циљу спречавања пореске евазије, у своје национално пореско законодавство уграде решења из БЕПС акционог плана

Имајући у виду све наведено, у зависности од резерви и обавештења које је у односу на одредбе Мултилатералног уговора (у вези са одредбама Обухваћеног пореског уговора/УОИДО) ставила друга држава уговорница,
као и у консултацијама са надлежним органима других држава уговорница, мењаће се и одговарајуће одредбе конкретних Обухваћених пореских уговора/УОИДО.