Постигнут споразум о повећању плата запослених у социјалној заштити

Министар финасија Млађан Динкић изјавио је данас да су Влада Србије и репрезентативни синдикат запослених у социјалној заштити постигли споразум о повећању плата у распону од 9,1 до 31 одсто.

Динкић је у обраћању новинарима навео да је у циљу побољшања материјалног и социјалног положаја и повећања мотивације за рад запослених у институцијама које брину о најугроженијим слојевима становништва данас потписан Протокол који предвиђа да се плате запосленима у социјалној заштити повећају по два основа, и то кроз повећање основице и повећање распона у коефицијентима.

Он је објаснио да ће основице за обрачун и исплату запослених у 2005. години бити повећане за 9,1 одсто, и то од плате за март два одсто, за јун три одсто, и од плате за октобар 3,8 одсто.

Почев од обрачуна и исплате плате за фебруар 2005 године биће повећани коефицијенти за обрачун плата како би се повећали распони у платама за 20 одсто, са садашњих 2,96 према 1 на 3,55 према 1, прецизирао је Динкић и додао да наведено повећање распона коефицијената може повећати месечни платни фонд за запослене у социјалној заштити за 13 одсто.

Министар финасија је указао на то да су ове године плате у институцијама социјалне заштите, културе и образовања повећане за приближно 10 одсто и напоменуо да је у буџету за 2005. годину створен простор да то повећање следеће године буде осетније и да се запосленима у овим институцијама дâ приоритет у исплати плата.

Динкић је објаснио да ће повећање бити различито за различите квалификационе групе, у зависности од стручне спреме, и да ће износити 9,1 за спремачице са првим степеном стручности, за други и трећи степен стручне спреме 17,8 одсто, за дефектологе у установама за смештај оболелих од аутизма 23 одсто, дипломиране стоматологе и лекаре за 26,5, као и 31 одсто за лекаре специјалисте запослене у установама за смештај лица оболелих од аутизма, тешко ометених у менталном развоју, као и за лекаре опште праксе запослене у установама за смештај непокретних и полупокретних лица и установама за старе који имају највиши степен стручности. Он је навео пример да ће са овим повећањем, лекар специјалиста уместо садашњих 24.400 динара, наредне године имати плату од 31.900 динара.

Министар је изразио задовољство због тога што су ови преговори били ефикасни, као и тиме што је већ данас потписан Протокол и додао да ће Министарство финансија бити у могућности да у договореним роковима испуни све обавезе предвиђене овим споразумом.

Говорећи о повећању плата запослених у здравству, Динкић је рекао да у првој половини 2005. године неће доћи до повећања распона коефицијената јер је то већ учињено у јуну ове године и да у том периоду запослени у просвети, култури и социјалној заштити треба да достигну повећање које је остварено у здравству.

Он је навео да је Министарство финансија пре недељу дана предложило синдикату здравства Протокол и додао да се тренутно чека њихов одговор. Уз напомену да је овај протокол предложен у максималним билансним могућностима, Динкић је најавио да ће средином наредне године бити разматрана могућност за даље повећање распона у коефицијентима запослених у здравству.

Заменик министра рада, запошљавања и социјалне политике Весна Пиперски-Туцаков указала је на то да поменути протокол представља значајан корак од којег ће и запослени у социјалној заштити и корисници тих услуга имати користи и изразила очекивање да ће услуге социјалне заштите и даље бити на веома високом нивоу.