Порез је први корак. Све зависи од вас.

Народна Скупштина Републике Србије је у априлу 2001. године усвојила пакет пореских закона предложених од стране Министарства финансија и економије, а за месец јун 2002. године најављен је и закон о пореској администрацији и бројни порески подстицаји за инвестиције и запошљавање.

Циљ ових нових мера у пореској политици је поједностављивање раније врло сложеног пореског система. Нова, реформска Влада је наследила потпуно разрушени систем финансија и јавне потрошње. Избегавање плаћања пореза, сива и црна економија, су постали уобичајени модел
размишљања и понашања. Грађани Србије, готово никада нису до краја усвојили навику плаћања пореза, а током последњих 50 година у диригованој економији, сврха и смисао плаћања пореза су се потпуно изгубили и деформисали.

У тренутку када се српска привреда окреће реформама, посебно је значајно створити јасну слику о сврси и значају опорезивања. Испитивања јавног мњења показују да у свести наших грађана још увек није потпуно јасно због чега је плаћање пореза неопходно. Управо због тога је Министарство финансија и економије решило да побољша комуникацију са грађанима и предузме активности у циљу информисања пореских обвезника о намени средстава прикупљених наплатом пореза у циљу смањења пореске утаје.

Интензивна кампања ће трајати шест недеља.

Главни циљеви кампање су:

– подизање нивоа свести грађана о неопходности плаћања пореза

– објашњавање пореским обвезницима и најширој јавности каква је директна добит, од плаћања пореза.

– задобијање поверења грађана за мере које спроводи Влада и Министарство финансија и економије, кроз сталну и двосмерну комуникацију

Медијска кампања се углавном ослања на електронске, али и штампане медије и билборде широм Србије. Креативна решења су креирана са циљем да привуку пажњу јавности и наведу на размишљање и преиспитивање досадашњих ставова у односу на плаћање пореза.