Пореске олакшице за запошљавање младих

Министар финансија Владе Републике Србије Млађан Динкић изјавио је данас да се у 2006. години очекује суфицит буџета у износу од 45 милијарди динара, што је 6 милијарди динара више него што је планирано , као и за планирање измена закона о порезу на доходак грађана и закона о доприносима.

Циљ ових измена је значајно растерећење пореских обвезника за преко 30 милиона динара, заштита социјално најугроженијег слоја запослених смањивањем минималне основице за плаћње доприноса са 40% на 35% од просечне плате, стимулисање запошљавања младих и увођење праведнијег система опорезивања, примереног економској ситуацији обвезника.

Измене закона о порезу на доходак грађана предвиђају смањење стопе пореза на зараде са 14% на 12%, као и неопорезиви цензус на зараде у износу од 5 000 динара месечно, што значи да се порез обрачунава на разлику између стварног износа плате и износа неопорезивог цензуса. Ово ће омогућити веће пореско растерећење за регионе и делатности са мањим зарадама. Предвиђа се и ослобођење од опорезивања награда које млади остварују за постигнуте резултате током школовања, као пореско ослобођење пољопривредника по основу пореза на катастарски приход.

Министар је нагласио значај мера чији је циљ стимулација запошљавања младих, с обзиром на високу стопу незапослености међу младима у Србији. Међу ове мере спада ослобођење од уплате пореза на зараде и доприноса на терет послодавца у трајању од три године за запошљавање приправника млађих од 30 година и у трајању од две године за незапослена лица. Фискално оптерећење зарада младих биће смањено са 73,1% на 24,7% за нето зараду, или по ОЕЦД методи са 42,2% на 19,8%. Ове измене ступају на снагу 1. септембра 2006. године.

Динкић је најавио смањење неопорезивог износа годишњег пореза на доходак грађана, и то:

·за резиденте са 1,2 на 1 милион динара (трострука просечна годишња зарада), при чему се уводе стопе пореза од 10% за износ до шестоструке просечне годишње зараде (1,9 милиона динара) и 15% за износе изнад шестоструке просечне годишње зараде
·за странце – резиденте и домаћа лица на раду у иностранству са 3 на 1,6 милиона динара (пореске стопе су 10% за износ до 2,5 милиона динара и 15% за износе изнад тога)

Министар је најавио јавну расправу у вези националног инвестиционог плана и пројеката који ће њиме бити обухваћени, нагласивши да се очекује учешће не само републичких министарстава, већ и локалних самоуправа, покрајинске владе, струковних удружења и грађана.