Пореске измене у буџету за 2011. годину

Министарка финансија Србије Диана Драгутиновић изјавила је да ће реформа фискалног система бити уграђена у републички буџет за 2011. годину. Говорећи на Скупштини Привредне коморе Србије, Драгутиновићева је рекла и да ће паралелно са смањењем пореским растерећењем производње, снижавањем пореза и доприноса на зараде, бити ограничени јавни расходи и додатно опорезована потрошња.

„Пореска реформа треба да обезбеди услове за нови привредни раст заснован на јачању конкурентности домаће привреде и повећању извоза, као и за већу правичност и ефикасност у наплати пореза“, рекла је министарска финансија. Она је додала да је у плану смањење пореза и доприноса на зараде за трећину, уз подизање границе неопорезивог дела зараде на 16.000 динара. Са друге стране, смањење буџетских прихода услед смањење оптерећења на зараде, како би се подстакла производња, инвестиције, запошљавање и извоз, мораће да се надомести повећањем неких других пореских стопа, а најприхватљивије је да се то уради променом начина наплате ПДВ-а.

Министарка финансија је објаснила да је просечна стопа ПДВ у Србији 14 одсто и да је међу најнижима у региону, јер се, поред стопе од 18 одсто, чак 40 одсто робе опорезује по нижој стопи од 8 одсто. Она је додала да не жели да лицитира о могућим новим стопама
ПДВ-а, али је истакла да постоји и могућност да се потрошња додатно опорезује повећањем акциза, пре свега на цигарете и алакохол.

Министарка Драгутиновић је изјавила и да у јавности постоје заблуде о томе да се могу постићи велике уштеде буџета смањењем расхода за државну администрацију и исплате буџетским корисницима. „Јавна потрошња је за претходне две године смањена на 44,5 одсто бруто домаћег производа, а фискалним ограничењима могуће је додатно смањење за још два процента”.

Измене су, према њеним речима, планиране и у наплати пореза на имовину, како би се укинуло плаћање накнада на градско грађевинско земљиште, увела јединствена основица за обрачун тог пореза и то на основу тржишне вредности имовине, а олакшице утврдиле у апсолутном износу.

Најављујући и измене прописа о наплати пореза на добит предузећа, којима би се укинуле бројне олакшице, а тај порез и ефективно наплаћивао по садашњој стопи од 10 одсто, министарка финансија је привредницима поручила да су кризна времена најпогоднија за спровођење
пореских реформи. Он је указала и да су нереална њихова очекивања да би смањењем обима сиве економије могао да се надокнади очекивани приход по основу повећања ПДВ-а.