Покренут поступак за повраћај новца исплаћеног Мобтелу

Министар финансија Млађан Динкић издао је данас налог Пореској управи да покрене поступак враћања новца који је претходно Министарство финансија и економије у децембру прошле године вратило Мобтелу на име раније наплаћеног пореза на екстрапрофит „Астра банке“.