Подршка даљем развоју интерне финансијске контроле у јавном сектору (ПИФЦ)

Министар финансија Душан Вујовић и шеф Делегације Европске уније у Србији Сем Фабрици, учествовали су данас у Палати Србија на представљању заједничког ПИФЦ твининг пројекта између Министарства економије и финансија Републике Француске и Централне јединице за хармонизацију (ЦЈХ) Министарства финансија Републике Србије.

Овај двогодишњи твининг пројекат вредан је 2 милиона евра и омогућиће пренос најбољих пракси, искустава и стручног знања између Министарства економије и финансија Републике Француске и Централне јединице за хармонизацију (ЦЈХ) Министарства финансија Републике Србије, а у складу са усаглашавањем српских прописа са правним тековинама Европске уније.

ПИФЦ твининг пројекат, за чије спровођење је задужена агенција за међународну техничку сарадњу из Француске (Expertise France), има за циљ успостављање модерног и ефикасног система управљања јавним финансијама на свим нивоима власти кроз транспарентно коришћење јавних средстава у Србији. У складу са међународним стандардима и најбољим ЕУ праксама, пројекат ће пружити нарочиту подршку модернизацији система управљања јавним финансијама, са фокусом на интерну финансијску контролу у јавном сектору.

Партнерство Србије и Француске омогућиће даљи развој интерне финансијске контроле у јавном сектору у свим јавним установама Републике Србије, а то ће допринети ефикасној реформи јавне управе и јавних финансија, у складу са националном Стратегијом за ИФКЈ за период од 2017-2020. године, захтевима Европске уније (Поглавље 32) и међународним стандардима (ИНТОСАИ, COSO 2013, МОПП Института интерних ревизора). У оквиру ПИФЦ твининг пројекта биће обухваћен широк спектар корисника међу којима су министарства, државне институције, јединице локалне самоуправе и други корисници јавних средстава.

Визију овог пројекта и његов будући развој представили су и шеф економског одељења Амбасаде Републике Француске Жан Пјер Гасто, генерални секретар Одбора за хармонизацију и интерну ревизију Француске Стефан Рудил и помоћник министра финансија, руководилац Сектора за интерну контролу и интерну ревизију Лариса Здравковић.