Плаћање пореза је примарна обавеза

Божидар Ђелић, републички министар финансија и економије, упозорио је привреднике да ће пре исплата зарада запосленима у јануару 2003. године морати најпре да плате порез држави. Уколико не испуне ту обавезу, следе високе новчане казне, па чак и затворске, јер се ради о кривичном делу.

Подсетимо да по Закону о платном промету правна лица која од 1. јануара 2003. године не буду имала отворен пословни рачун у банци чине привредни преступ за који су предвиђене казне од 300.000 до три милиона динара.

Како преноси Тањуг, министар финансија је оценио да ће уходавање система платног промета трајати најмање око три месеца, „због чега ће бити потребно узајамно поверење и стрпљење и привредника, финансијских и државних институција.”

Правна лица ће дневни пазар предавати банкама и то онима које су ликвидне, а банке ће готовину предавати и узимати у филијалама НБЈ. Буџетски корисници нису обавезни да отварају рачуне у банкама. Од 1. јануара ове године, према одлуци НБЈ, правна лица више не могу да издају акцептне налоге као гаранцију за наплату потраживања. Сви налози издати до 31. децембра прошле године могу имати рок доспећа само до 30. јуна 2003. Акцептни налози са роком доспећа после тог датума морају се заменити другим средством плаћања (рецимо меницама).