Остварен буџетски суфицит од 36 милијарди динара

Министарство финансија Републике Србије указује да су од 1. јануара до 31. марта ове године, у периоду примене Уредбе о привременом финансирању, остварени буџетски приходи од 152 милијарде динара што је за 22 милијарде динара (односно 16%) више у односу на приходе утврђене Уредбом. Текући приходи обухватају и приход од продаје треће лиценце за мобилну телефонију који износи 25,4 милијарде динара. У односу на исти период прошле године, остварени приходи већи су за 50% ( за прва три месеца 2006. приходи су износили 100 милијарди динара). погледајте