Округли сто: Секјуритизација у Србији – када и како?

Србија ће у 2008. години добити Закон о секјуритизацији односно о претварању банкарских потраживања у хартије од вредности и трговању њима, најавио је данас државни секретар Министарства финансија Слободан Илић. Он је на округлом столу о секјуритизацији у Привредној комори Србије истакао да секјуритизација повећава дубину тржишта хартија од вредности, што је значајно јер је у Србији тржиште плитко. Доношење Закона може се очекивати у другој половини наредне године.
Србија ће у 2008. години добити Закон о секјуритизацији односно о претварању банкарских потраживања у хартије од вредности и трговању њима, најавио је данас државни секретар Министарства финансија Слободан Илић. Он је на округлом столу о секјуритизацији у Привредној комори Србије истакао да секјуритизација повећава дубину тржишта хартија од вредности, што је значајно јер је у Србији тржиште плитко. Доношење Закона може се очекивати у другој половини наредне године.

Илић је истакао да секјуритизација смањује осетљивост финансијског система на поремећаје, подстиче привредни раст, проширује могућности за улагања и олакшава финансирање нових кредита јер омогућава да се неликвидна финансијска имовина претвори у ликвидну. Очекује се да ће у трговини банкарским потраживањима попут кредита учествовати и пензијски, осигуравајући и инвестициони фондови, што ће допринети учешћу домаће штедње у инвестирању и погодовати развоју добровољног допунског пензијског осигурања.

За развој секјуритизације потребан је добар портолио финансијских институција, а он у Србији бележи све већи раст, али и добра регулатива и постојање рејтинг агенција, а то је оно што Србији недостаје, казао је Илић. Државни секретар је најавио формирање радне групе која ће израдити акциони план за отклањање препрека за развој секјуритизације.

Министарство финансија планира да крајем 2007. године започне пројекат развоја финансијског тржишта у којем ће посебна пажња бити посвећена тржишту дужничких хартија од вредности, казао јеИлић. Он је најавио да ће 2008. година бити значајна година регулаторних промена за повећање атрактивности тржишта капитала у Србији.

На Округлом столу које је организовало Министарство финансија учествовали су представници Народне банке Србије, комерцијалних банака и финансијских институција.