Окончан јавни позив за прву играчницу у Београду

Управа за игре на срећу завршила је поступак јавног позива за издавање дозволе за прву играчницу у Београду на којем је првопласирана понуда предузећа „Гранд цасино“ у износу од чак 18 милиона евра.
Према речима Зорана Јаџића, директора Управе за игре на срећу, отварањем прве играчице умногоме ће се обогатити туристичка понуда главног града, утицаће се на развој пратећих терцијарних делатности и омогућити запошљавање домаћег становништва.

Применом Закона о играма на срећу, који је ступио на снагу 25. 08. 2004. приходи буџета Републике Србије од игара на срећу у 2005. години износе преко 3 милијарде динара. Од тога приходи од класичних игара на срећу (лото, греб – греб, томбола) износе око 1,7 милијарди, а од посебних игара на срећу (кладионице, аутомати, наградне игре, играчнице) око 1,3 милијарде. Такође је дошло до легализације 34 правна лица која се баве приређивањем посебних игара на срећу – клађење.

„Један од најважнијих позитивних ефеката рада Националне корпорације за осигурање стамбених кредита је побољшање животног стандарда грађана“, изјавио је директор НКОСК Александар Јовић, нагласивши да је по први пут омогућено да брачни пар са просечним примањима добије кредит од 45 хиљада евра и на тај начин реши стамбено питање.

Јовић је навео бројне погодности

– за грађане: ниже каматне стопе, стандардизација услова кредитирања;

– за банке: умањен ризик пласмана, елиминација проблема ликвидности пласмана и потребе издвајања обавезне резерве и резервација за средства пласирана у стамбене кредите код НКОСК;
– за државу: подстицај целокупној економији, развој тржишта некретнина, смањење ризика банкарског сектора.

У току следеће године очекује се повећање обима изградње квалитетних, приступачних станова, као и ревитализацију преко 27 делатности које су повезане са грађевинском индустријом.

Међу планираним новинама у раду НКОСК за 2006. годину посебно је значајно увођење „прелиминарног одобрења“, што значи да грађани могу на основу поднешене документације без предуговора о некретнини да добију прелиминарно одобрење кредита и процену његовог износа. Усвајањем Закона о хипотеци предвиђа се увођење осигурања стамбених кредита за објекте у изградњи. Планира се и наставак спровођења пројекта Владе Републике Србије „Субвенције стамбених кредита“, као и формирање нове и детаљне базе података и програма за њихову анализу.

Каматна стопа на стамбене кредите у току 2005. године износи 4,5% и значајно је опала у односу на прошлу годину, када се кретала око 11,5%. У овом периоду број банака које су пришле пројекту НКОСК порастао је на 9, а у току су преговори са још 5 банака. Укупна осигурана сума износи око 37,5 милиона евра, што представља око 1400 појединачних кредита, претежно у Војводини (45%) и Београду (43%), а знатно мање у Централној (10%) и Јужној Србији (2%). Јовић је нагласио да се за сада сви кредити редовно отплаћују.