Одржана конференција о решавању проблематичних кредита

У Народној банци Србије одржана је дводневна конференција под називом „Београдска иницијатива – решавање питања проблематичних кредита у Србији“, која је организована у сарадњи с Министарством финансија и Центром за финансијске услуге Светске банке (FinSAC), уз учешће великог броја представника приватног и јавног сектора, као и међународних финансијских институција.

Скуп су отворили гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић, министар финансија Душан Вујовић, као и представници међународних финансијских институција Фернандо Монтес-Негрет из Светске банке//FinSAC, Дехенг Ким из Међународног монетарног фонда, Матео Патроне из Европске банке за обнову и развој и Томас Лубек из Међународне финансијске корпорације.

Учесници су истакли да ће макроекономска и фискална консолидација, чији су ефекти већ видлјиви, допринети бржем решавању овог проблема, при чему су сви учесници свесни да решавање овог проблема не може бити ни брзо ни лако.

Уместо изналажења појединачних решења, напоре треба усмерити на решења која ће бити применлјива на све случајеве, па је деталјна анализа узрока настанка и препознавање свих препрека и „уских грла“ у решавању проблема проблематичних кредита активност од великог значаја како не бисмо дошли у ситуацију да се решавањем једног проблема изазове други. Учесници конференције су били јединствени у ставу да решења проблематичних кредита морају да буду могућа и економски одржива.

Представници и јавног и приватног сектора слажу се да ће дијагностичка испитивања банака која спроводи Народна банка Србије у сарадњи с Међународним монетарним фондом, по методологији упоредивој с методологијом Европске централне банке, помоћи да се још ближе утврде проблеми у вези с проблематичним кредитима. Општи је став да је, поред изналажења решења, од клјучне важности и њихова ефикасна примена.

На скупу је учествовало 150 представника надлежних министарстава, банака, међународних финансијских институција, Удружења банака Србије, домаћих и страних ревизорских кућа, инвеститора и представника правне струке.