Одржан уводни састанак за израду Програма економских реформи (ЕРП) 2019-2021.

Министар финансија Синиша Мали и шеф делегације Европске уније у Србији Сем Фабрици учествовали су данас на уводном састанку за израду Програма економских реформи (ЕРП) 2019-2021. који је одржан у Палати Србија. Састанак представља формални почетак петог циклуса израде ЕРП-а на основу Смерница Европске комисије и Препорука ЕКОФИН Савета за израду овог документа из маја 2018. године.

Министар Мали је истакао да је ЕРП најважнији стратешки документ Владе Србије у економском дијалогу са Европском комисијом и државама чланицама Европске уније са циљем усклађивања економских политика унутар Србије, региона и са државама чланицама Европске уније.

“Значај овог стратешког документа огледа се у
томе што је настао као резултат интензивне сарадње великог броја институција у Србији и што приказује макроекономски и монетарни оквир у којем се реализују структурне реформе, а које директно или индиректно утичу на све грађане Србије. Цео процес израде ЕРП биће усаглашен са израдом Фискалне стратегије и буџета Републике Србије за 2019. годину имајући у виду да је посебан део ЕРП, као и до сада, посвећен финансирању структурних реформи. Посебно је важно да у условима фискалне консолидације пажљиво изаберемо приоритетне структурне реформе и обезбедимо довољно средстава за њихово финансирање из свих расположивих извора”, рекао је Мали отварајући састанак за израду ЕРП.

Министар је објаснио да се водило рачуна и о томе да
ЕРП буде усклађен са програмом који је договорен са Међународним монетарним фондом (ММФ).

“Влада Србије договорила је са ММФ-ом и програм структурних реформи подржан са Инструментом за политике координације за период од августа 2018. до јануара 2021. године, који је у потпуности усклађен са ЕРП-ом и представља његову важну подлогу. Циљ оба програма је јачање основа за здрав економски раст кроз решавање кључних економских изазова и политике које ће обезбедити макроекономску стабилност кроз фискалну одрживост, већу отпорност финансијског сектора и унапређење конкурентности привреде“ рекао је министар.

Он се осврнуо и на добре макроекономске резултате и пројекције.

“Након оствареног раста БДП у првој половини године од 4,9 одсто, очекивани раст БДП у целој 2018. ревидиран је са 3,5 на 4,2 одсто. У првој половини 2018. године, укупан прилив страних директних инвестиција износио је 1,4 милијарде евра, што је за 15,6 одсто више у односу на прву половину прошле године” истакао је Мали.

Министар је подсетио и да је у периоду јануар – јул остварен суфицит републичког буџета у износу од 49,1 милијарду динара.

“На нивоу опште државе, у првих седам месеци, остварен је фискални суфицит у износу од 50,6 милијарди динара. Стопа незапослености у другом кварталу ове године износила је 11,9 одсто и више је него преполовљена у односу на 2012. годину, када је била изнад 25 одсто” нагласио је министар.

Шеф делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици нагласио је да Србија и друге државе које желе да се прикључе ЕУ морају да испуне одређене политичке и економске критеријуме, односно да буду функционалне, одрживе тржишне економије. Фабрици је истакао да, на основу података које је Синиша Мали изнео, Србија иде у добром смеру, реформе су постављене добро и имале су позитиван утицај. Потребно је даље радити на смањењу јавног дуга, повећању јавних инвестиција, балансирању буџета, повећању улагања у енергетику, спровођењу реформи на тржишту рада и завршетку процеса приватизације. Фабрици је додао да Србија поштује рокове у изради ЕРП и да то треба учинити и ове године, односно до 31. јануара 2019. и позвао власти Србије да буду амбициозне у постављању програма.

На скупу је закључено да су даљи напори у примени структурних и институционалних реформи неопходни да би Србија наставила очување фискалне стабилности. Планови, између осталог, предвиђају мере за јачање раста вођеног приватним сектором, смањење сиве економије, завршетак реформе јавне управе и реформи државних предузећа и финансијских институција. Такође, наставља се са реформом јавних финансија, пореске администрације, образовања и улагања у инфраструктуру, као и јачање система управљања капиталним инвестицијама.

Влада Србије у потпуности је посвећена унапређењу инклузивности раста, кроз веће учешће на тржишту рада, посебно за жене. Све ове теме рефлектоване су и у препорукама закључака ЕКОФИН Савета и биће уграђене у нови ЕРП 2019-2021.

Састанку у Палати Србија присуствовали су и шефица преговарачког тима Србије са Европском унијом Тања Мишчевић, државна секретарка у Министарству финансија Јелена Танасковић, помоћница министра Верица Игњатовић, као и представници Народне скупштине, цивилног друштва, стручне јавности, локалних самоуправа, пословних заједница и социјалних партнера.