Одржан уводни састанак за израду Програма економских реформи (ЕРП) 2018-2020

Министар финансија Душан Вујовић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић и шеф делегације Европске уније у Србији Сем Фабрици учествовали су данас на уводном састанку за израду Програма економских реформи (ЕРП) 2018-2020. године. Овај састанак представља формални почетак четвртог циклуса израде документа ЕРП 2018-2020., на основу Смерница за израду које су представљене у мају ове године у Бриселу од стране Европске комисије, и Препорука ЕКОФИН Савета из маја ове године.

На уводном састанку представљен је нови циклус израде ЕРП-а са садржајем, динамиком и роковима, приказане су новине у смерницама Европске комисије за његову израду, као и искуства у сарадњи са ОЕЦД-ом и напретку сарадње са цивилним друштвом.

Уочи састанка, присутни министри у Влади Србије су, заједно са представницима цивилног друштва окупљених у Националном конвенту о Европској унији потписали Платформу за праћење спровођења Програма економских реформи 2018-2020. и Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике. На овај начин, настављен је устаљени модел сарадње државних институција и цивилног сектора у изради овог стратешког документа. Укључивањем организација цивилног друштва у процес припреме и примене стратешких докумената, повећава се друштвени консенсус приликом дефинисања јавних политика и подиже ниво разумевања јавности о ефектима које одређене политике производе, чиме се олакшава њихово спровођење.

Састанку су присуствовали и представници Народне банке Србије, Републичког секретаријата за јавне политике, представници ресорних министарстава Владе Србије, организације цивилног друштва окупљене у Националном конвенту о Европској унији, делегације Европске уније у Београду и ОЕЦД-а.

Подсећања ради, EРП је документ који Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ, изрaђуje нa гoдишњeм нивoу и садржи средњорочни оквир макроекономске и фискалне политике, као и конкретне приоритетне структурне реформе. У складу са смерницама Европске комисије, структурне реформе у оквиру претходног ЕРП-а 2017-2019., организованe су у девет кључних области: управљање јавним финансијама, тржиште енергије, транспорта и телекомуникација, секторски развој, пословни амбијент и смањење сиве економије, истраживање и иновације, подстицање спољне трговине и инвестиције, образовање и вештине, запосленост и тржиште рада, социјално укључивање, смањење сиромаштва и једнаке могућности.