Oдржaн сaстaнaк сa прeдстaвницимa дoнaтoрскe зajeдницe у Србиjи

Министар финансија Душан Вујовић одржао је данас састанак са представницима донаторске заједнице у Србији са циљем побољшања Програма за реформу јавних финансија (ПФМ РП) који пружа свеобухватан оквир за реформе управљања јавним финансијама у периоду 2016. -2020. године.

Министар финансија је изразио захвалност за подршку коју донаторска заједница својим позитивним утицајем и истакнутим радом пружа у области управљања јавним финансијама и додао да ће Министарство финансија користити њихов кредибилитет и стручност у циљу побољшања Програма кроз консултације и координацију. Он је позвао присутне да именују представнике својих организација како би у сарадњи са Министарством финансија идентификовали кључне кораке и рокове за постепено усклађивање са буџетским системом Републике Србије.

„Активно учешће донаторске заједнице је од кључног значаја за унапређење буџетског процеса, боље планирање и праћење реализације буџета, са задатком
да се кроз укључивање свих заинтересованих субјеката остварују приоритетни циљеви и подиже ефикасност у коришћењу свих јавних ресурса“, рекао је министар.

Овај Програм обухвата шест стубова: одрживи фискални оквир, планирање буџета јавних расхода, извршење буџета, ефективна финансијска контрола, рачуноводство, праћење и финансијско извештавање и екстерну ревизију и парламентарни надзор над јавним финансијама.

ПФМ РП је припремила Радна група за израду и праћење реализације Програма за реформу јавних финансија (Public Financial Management Reform Program), коју образује министар финансија а коју чине представници
Министарства финансија, Министарства за државну управу и локалну самоуправу, представници Кабинета министра задуженог за европске интеграције, Државног секретаријата за координацију јавне политике, Управе за јавне набавке, Државне ревизорске институције, Канцеларије за европске интеграције и Парламентарног финансијског Комитета.

Ово је први у низу планираних сусрета
које ће Министарство финансија организовати на редовној основи. Следећи састанак заказан је за другу половину децембра када ће се разговарати о напретку у спровођењу ПФМ РП и наставку сарадње са представницима донаторске заједнице.