Одобрене царинске олакшице за особе са инвалидитетом

На предлог Министарства финансија, на седници Владе Републике Србије одржаној 5. октобра 2006. године, усвојене су