Одобрен кредит Владе Италије за развој приватног сектора у Србији

Министар финансија у Влади Републике Србије Млађан Динкић изјавио је данас, приликом потписивања уговора за почетак реализације кредита Владе Републике Италије у износу од 33,250 милиона евра за развој приватног сектора у Србији, да је Италија највеће извозно тржиште Републике Србије у овој години.

Динкић је на конференцији за новинаре, одржаној после потписивања уговора, истакао да је у првих четири месеца ове године Србија на територију Италије извезла робу у вредности од 150 милиона евра, што значи да је Италија уз БиХ на првом месту као извозно подручје.

Према његовим речима, извоз од 150 милиона евра у прва четири месеца је за 60 милиона евра већи у односу на исти период прошле године, што најбоље говори о томе какав је ефекат имао прошлогодишњи симпозијум италијанских привредника „Италија у Београду 2004“.

Финансијски уговор између представника Републике Србије и „Артигианцаша“ С.п.А, агента Владе Републике Италије, ступио је на снагу 16. јуна, чиме су се стекли услови за почетак реализације кредита у износу од 33,250 милиона евра који је Влада Италије одобрила за развој приватног сектора у Србији.

Средства кредита биће пласирана изабраним посредничким банкама, Делта банци, Ексим банци и Комерцијалној банци преко Народне банке Србије (НБС), у циљу финансирања малих и средњих предузећа, а средства ове кредитне линије постаће оперативна потписивањем посредничких финансијских уговора између НБС и изабраних посредничких банака.

Министар финансија навео је да ће појединачни кредити за мала и средња предузећа бити додељивани у износу од 50.000 до милион евра, уз каматну стопу до 4,9 одсто на годишњем нивоу, рочност кредита до осам година и период почека до две године.

Динкић је објаснио да је услов за кориснике кредита то да најмање 70 одсто сваког појединачног кредита буде искоришћено за набавку опреме, резервних делова, технологије и индустријских лиценци италијанског порекла, док остатак средстава може бити употребљен за покривање трошкова у земљи, као што су обртна средства и роба неопходна за реализацију пројекта.