Одбору за финансије Скупштине Србије представљена два нова предлога закона

Одбору за финансије Скупштине Србије представљен је Предлог Закона о финансирању политичких странака и Предлог Закона о НБС.
Законом о финансирању политичких партија утврђују се основни елементи финансирања редовног рада политичких странака и изборних кампања у Србији.

Предлог Закона о финансирању политичких странака један је од најбољих законских предлога ове Владе, оценио је министар Ђелић и додао да је то важан стуб за борбу против корупције.Овај Предлог је добио једногласну подршку чланова Одбора за финансије Скупштине Србије.

Министар финансија Божидар Ђелић, образлажући текст Предлога Закона о НБС, рекао је да предложена законска решења гарантују самосталност те институције и обавезују НБС и Владу Србије да сарађују у спровођењу монетарне и економске политике.

Он је истакао да је законом предвиђено да основни циљ централне банке и убудуће треба да буде очување монетарне стабилности.

Гласање о ова два закона биће, највероватније, у петак, 18. јула 2003. године.