Од 2013. на снази прописи који ће олакшати пословање привредницима

Од 1. јануара ступили су на снагу бројни закони на којима је радило Министарство финансија и привреде. Међу најважнијима су Закон о буџету за 2013. годину, Закон о изменама и допунама Закона о ПДВ који предвиђа да се ПДВ наплати по реализацији роба и услуга, Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга, измене Закона о ауторским и сродним правима

Према Закону о условном отпису камата и мировању пореског дуга грађани и привреда који закључно са 31. октобром 2012. имају пореска дуговања, имају могућност за отпис затезних камата и мировање главног дуга. Услов је да измире пореске обавезе из новембра, децембра 2012.
и јануара 2013., и то најкасније до 31. јануара 2013. Осим права на отпис камате, од ове године порески обвезници имаће право на замрзавање пореског дуга, као и на одложено плаћање главног пореског дуга од 2014/2015. године на 24 месечне рате, без средстава обезбеђења. Свим привредницима и грађанима који одмах измире главни порески дуг, аутоматски ће бити отписана целокупна затезна камата и дуг за доприносе за здравствено осигурање. Стицање услова за пореску амнестију трајаће до 31. јануара 2013. године.

Измене и допуне Закона о ПДВ увеле су могућност плаћања обавеза за ПДВ тек по наплаћеној реализацији робе и услуге. Овај систем наплате могу да примењују обвезници ПДВ-а чији укупан промет добара и услуга у претходних годину дана није већи од 50 милиона динара и који су у том периоду непрекидно били евидентирани за обавезу плаћања ПДВ-а.

Истим законом, предвиђено је да родитељи у Србији од нове године имају право на повраћај ПДВ-а на опрему и храну за бебе. Враћање новца од ПДВ-а предвиђено је за млеко за одојчад, кашице, креветац, колица, столицу за храњење, столицу за кола и пелене. Захтев за рефундацију ПДВ-а може да се поднесе двапут годишње, и то од 1. до 15. фебруара, односно од 1. до 15. јула текуће године. Право на рефундацију може се остварити за производе купљене до навршене прве године старости детета у износу до 40.000 динара, а за производе купљене од прве до друге године у износу до 30.000 динара.

Изменама и допунама Закона о ПДВ-у, цензус за обавезан улазак у ПДВ систем подигнут је са 4 на 8 милиона динара, што ће бројним малим предузетницима омогућити да бирају измедју ПДВ система или паушалног опорезивања. Сви који не желе да уђу у систем ПДВ-а на основу новог подизања цензуса, треба да поднесу захтев Пореској управи Србије, како би били изузети из тог система.

Изменама Закона о ауторским и сродним правима уводи се јединствена наплата за „музички динар“, а такође и ограничење на максималне износе ове накнаде, док су занатлије ослобођене те обавезе. Угоститељи сада музички динар плаћају у зависности од површине објекта и географске локације.

Изменама и допунама Закона о акцизама, ступиле су на снагу и нове акцизе на гасна уља и течни нафтни гас, уколико се користе као моторно гориво за превоз лица и ствари. За гасна уља акциза је 39,50 динара за литар, док је на гасна уља намењена превозу терета бродовима у унутрашњем саобраћају, пољопривреди или за грејање, акциза 2,5 динара по литру. Уколико се течни нафтни гас користи као моторно гориво у транспортне сврхе, акциза је 19,21 динар по литру, а за грејање 4,40 динара по литру.

За фунционисање привреде јако је важан и Закон о редовности плаћања, који почиње да се примењује од 31. марта 2013. године, а којим се ограничавају плаћања државе привреди на 45 дана, а између фирми на 60 дана.

Такође, у овој години, мала и средња предузећа моћи ће да рачунају на наставак програма субвенционисаних кредита за ликвидност, а Србија ће од Европске инвестиционе банке добити кредитну линију од пола милијарде евра за овај део привреде.