Обука за родно одговорно буџетирање у организацији Министарства финансија и UN Women

У сарадњи Министарства финансија Републике Србије и Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN WOMEN), данас је у Београду започета серија семинара за министарства и институције на националном нивоу на тему „Родно одговорно буџетирање у Републици Србији’’.

У периоду од 25. до 29. маја, током пет једнодневних семинара, више од 150 учесница и учесника упознаће се са плановима у овој области и стећи практична искуства, која ће им помоћи да у програмске буџете укључе родну равноправност.

Помоћница министра у Министарству финансија,
Мирјана Ћојбашић, истакла је
да ће ,,први наредни корак у правцу стварања правног основа за укључивање родне перспективе у програмски буџет, бити садржан у Упутству за припрему буџета Републике Србије за наредну годину“.

„Министарство финансија ће подржати увођење принципа родне равноправности, тако што ће буџетски корисници у својим предлозима финансијских планова у најмање једном програму исказати родно осетљив циљ и индикатор“, навела је Ћојбашић.

,,Родно одговорно буџетирање је често погрешно тумачен појам. Зато је важно истаћи да оно не захтева повлашћен третман, већ захтева једнак третман. Не захтевамо више, захтевамо пола. Захтевамо део који нам припада. Без тог дела, нема напред, нема промене. Нема те сјајне идеје и фантастичног плана који ће без тог нашег дела бити спроведен у дело“, изјавила је Зорана Михајловић потпредседница Владе Републике Србије и председница Координационог тела за родну равноправност.

Када је реч о формалном запошљавању и уживању у плодовима рада у реалности још увек није остварена једнакост између жена и мушкараца. Иако се смањио проценат радно активне популације оба пола, жене у Србији ипак имају мање изгледа од мушкараца да се запосле. „Зато је један од наших основних приоритета јачање економске сигурности и права жена, како на глобалном нивоу, тако и у Србији. Значај економског оснаживања жена и користи које из тога произилазе су неспорни, како из угла женских права, тако и са становишта економског раста и продуктивности“, истакла је Асја Вербанова, директорка UN WOMEN у Србији.

Родно одговорно буџетирање је стратешки приступ којим се помоћу расподеле средстава за спровођење политика, мера и програма може унапредити родна равноправност и подстаћи потенцијали жена и мушкараца у корист побољшања квалитета свакодневног живота.