Обука за рачуновође на тему спречавања прања новца и финансирања тероризма

Прва у серији обука за рачуновође на тему спречавања прања новца и финансирања тероризма одржана је у петак, 26. јуна 2009. године. Обуку су организовали Управа за спречавање прања новца Републике Србије, USAID-ов Пројекат подршке економском развоју Србије и Савез рачуновођа и ревизора Србије. USAID-ов консултант Кенет Воландес (Kenneth Volandes) и представници Управе за спречавање прања новца су одржали први тренинг у просторијама Савеза рачуновођа и ревизора Србије.

Ова обука је део иницијативе Управе за спречавање прања новца да унапреди знање из ове области код свих обвезника инадзорних органа, по новом Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма, који је усвојен ове године. У сарадњи са USAID-ом, обуке за банке, надзорна тела и друге институције већ су планиране за јесен 2009. године. Обука која је одржана била је фокусирана на нови закон, улогу рачуновођа у процесу откривања и спречавања прања новца, добру међународну праксу, практичне примере и етичке дилеме које рачуновође могу да имају.

Обуци су присуствовали 30 одабраних полазника који су по завршетку добили сертификат о одслушаном курсу. Полазници су будући тренери који ће имати задатак да обуче своје колеге у региону.

Обука је део USAID-ове помоћи, пројекта техничке помоћи у вредности од 20 милиона $, коју имплементира Deloitte Consulting LLP. Циљ овог пројекта је јачање капацитета кључних финансијских институција у Србији како би се олакшао транзициони пут Србије ка ефикасној и успешној тржишној економији.

За више информација о овом догађају можете се обратити Управи за спречавање новца на мејл адреси: uprava@apml.org.rs

Управа за спречавање прања новца је финансијска обавештајна служба Републике Србије, надлежна за спровођење Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Управа прикупља, анализира и чува податке и информације добијене од обвезника.

Прва у серији обука за рачуновође на тему спречавања прања новца и финансирања тероризма одржана је у петак, 26. јуна 2009. године. Обуку су организовали Управа за спречавање прања новца Републике Србије, USAID-ов Пројекат подршке економском развоју Србије и Савез рачуновођа и ревизора Србије. USAID-ов консултант Кенет Воландес (Kenneth Volandes) и представници Управе за спречавање прања новца су одржали први тренинг у просторијама Савеза рачуновођа и ревизора Србије.

Ова обука је део иницијативе Управе за спречавање прања новца да унапреди знање из ове области код свих обвезника инадзорних органа, по новом Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма, који је усвојен ове године. У сарадњи са USAID-ом, обуке за банке, надзорна тела и друге институције већ су планиране за јесен 2009. године. Обука која је одржана била је фокусирана на нови закон, улогу рачуновођа у процесу откривања и спречавања прања новца, добру међународну праксу, практичне примере и етичке дилеме које рачуновође могу да имају.

Обуци су присуствовали 30 одабраних полазника који су по завршетку добили сертификат о одслушаном курсу. Полазници су будући тренери који ће имати задатак да обуче своје колеге у региону.

Обука је део USAID-ове помоћи, пројекта техничке помоћи у вредности од 20 милиона $, коју имплементира Deloitte Consulting LLP. Циљ овог пројекта је јачање капацитета кључних финансијских институција у Србији како би се олакшао транзициони пут Србије ка ефикасној и успешној тржишној економији.

За више информација о овом догађају можете се обратити Управи за спречавање новца на мејл адреси: uprava@apml.org.rs

Управа за спречавање прања новца је финансијска обавештајна служба Републике Србије, надлежна за спровођење Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Управа прикупља, анализира и чува податке и информације добијене од обвезника.