Објављен Конкурс за доделу субвенција за развој туризма у 2013. години

Министарство финансија и привреде објавило је данас Јавни конкурс за доделу субвенција и дотација за финансирање пројеката развоја туризма у 2013. години.

За финансирање пројекта промоције и унапређења квалитета понуде и едукације у туризму учешће средстава Министарства може износити највише 50 одсто укупне вредности пројекта. Корисници ових средстава могу остварити право за реализацију истог пројекта највише три пута.

Суфинансирање ових пројеката у првој години реализације може бити највише 50 одсто, у другој години највише 30 одсто, и у трећој години највише 10 одсто од укупне вредности пројекта.

Учешће средстава Министарства у финансирању пројеката намењених промоцији Србије као туристичке дестинације, унапређењу и реализацији статистичких истраживања, развоју јавних набавки, изради документације, изградњи и унапређењу комуналне инфраструктуре, као и уређењу грађевинског земљишта, може износити
100 одсто укупне вредности пројекта. Средства се такође могу користити и за суфинансирање пројеката, који се финансирају из фондова ЕУ и других иностраних донатора.

Захтеви за коришћење свих дотација, као и субвенција за
пројектe промоције и унапређења квалитета понуде туристичких места, регија и простора, као и пројектe едукације у туризму подносе се закључно са 30. мартом 2013. године, а за остале наведене програме до 1. септембра 2013. године.

У року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, листе вредновања и рангирања пројеката утврђује комисија коју решењем образује министар надлежан за послове туризма.

Ранг листе пројеката ће бити објављене на званичној интернет презентацији Министартва (www.mfp.gov.rs).

Све додатне информације о Конкурсу могу се добити путем линка http://www.turizam.mfp.gov.rs/index.php/sr/2010-02-11-17-29-42
или позивом на број 011/2855213.