Објављен Конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде за 2013. годину

Министарство финансија и привреде објавило је данас Конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде за 2013. годину.

Право на коришћење кредитних средстава имају предузетници, мала и средња привредна друштва која су регистрована за обављање туристичке делатности као и пољопривредна газдинства регистрована у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју.

Кредитна средства могу се користити за унапређење квалитета туристичке понуде и интензивирање њеног коришћења (изградњу, уређење и реконструкцију хотелских и других смештајних капацитета, ресторана и објеката спортско
рекреативног и забавног садржаја; рестаурацију руралних објеката и њихово претварање у туристичке капацитете;
набавку, реконструкцију и адаптацију плутајућих објеката, превозних и рекреативних средстава намењених посетиоцима и туристима; унапређење маркетинга домаће угоститељске понуде; дизајн, припрему производње и производњу сувенира), изградњу туристичке инфраструктуре и супраструктуре, као и за усклађивање туристичких капацитета са Законом о туризму.

Учешће кредитних средстава Министарства финансија и привреде не може бити веће од 50 одсто укупне вредности пројекта. Кредитна средства се могу користити за финансирање основних
и трајних обртних средстава, с тим да учешће трајних обртних средстава не може износити више од 20 одсто укупног износа одобрених кредитних средстава.

Кредитна средства реализују се преко Фонда за развој, са каматном стопом од 1 одсто, на годишњем нивоу уз валутну клаузулу, са роком отплате 72 месеца по истеку „грејс“ периода од годину дана, осим за кредитна средства намењена “green field“ инвестицијама којима се финансира изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре чији је „грејс“ пероид 2 године.

Отплата кредитних средстава вршиће се у тромесечним ануитетима који доспевају 31. марта, 30. јуна, 30. септембра и 31. децембра у години.

Рок пријаве за Конкурс је 1.септембар 2013. године.

Детаљније информације о Конкурсу можете добити путем линка http://www.turizam.mfp.gov.rs/index.php/sr/2010-02-11-17-29-42, слањем mail-а на
turizam@mfp.gov.rs
или позивом на 011/2855271.