Обавештење за све банке: утврђен нов начин достављања налога

У поступку решавања привременог рачуна у УЈП-у (Управа за јавна плаћања), дошло је до проблема у контроли спроведених исправки налога које банке достављају. Исто тако поједине банке достављају парцијално исправке за поједине датуме као и више датума у једном фајлу.
Из тих разлога донета је одлука да се промени начин достављања исправљених налога од стране банака на следећи начин:

1. ФИЛЕ
који се шаље треба да садржи само исправљене налоге. У једном фајлу може бити више датума . Шаље се на ФТП сервер НБЈ под именом БББДДММК ( БББ – шифра банке, ДДММ датум када се фајл шаље, К-ознака да има више датума) са екстензијом ИСП. Уколико се у току једног дана шаље више фајлова обавезно навести на крају број пресека.

2. УЈП ће примљени фајл учитати и уколико поново постоји већи број неисправних налога вратиће на ФТП сервер
фајл, који садржи само неисправне налоге, под истим именом са екстензијом НЕИ.

3. Банке ће добијени фајл исправити и доставити поново под именом као у тачки 1 са додатком
броја пресека.

4. ВАЖНО
Строго водити рачуна да се у новим фајловима који се шаљу не смеју налазити налози који су се налазили у претходно послатим фајловима.

5. Молимо Вас да на ФТП доставите контакт особу и телефон за Вашу банку под именом ЗА УЈП.

6. Бројеви телефона за контакт у УЈП-у су 3282-626/155 , 3282-626/153