Обавештење предузећима за ревизију

Министарство финансија подсећа предузећа за ревизију која су добила дозволу за рад од Савезног министарства финансија да су дужна да, према Правилнику о Регистру предузећа за ревизију („Службени гласник РС”, број 18/07) од 14. фебруара 2007. године, поднесу захтев и да се до 22. маја 2007. године упишу у Регистар предузећа за ревизију који води ово министарство.

Предузећа захтеве подносе Сектору за рачуноводство и ревизију Министарства финансија, преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа у Немањиној 22-26.