Обавештење о реализацији Програма подршке иновативним брзорастућим малим и средњим предузећима у 2013. години

Министарство финансија и привреде, у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој, реализовало је Програм подршке иновативним брзорастућим малим и средњим предузећима у 2013. години. Јавни позив је био отворен од 5. априла до 7. маја 2013. године.

Након провере формалне исправности поднетих пријава и извршене селекције и рангирања захтева, у складу са критеријумима дефинисаним у самом Програму, Комисија је донела одлуку о избору привредних субјеката којима ће се доделити бесповратна средства:

1. Бахус доо Стрижа, Параћин (81 бод) за набавку специјализованих софтверских пакета од значаја за унапређење пословне делатности предузећа;
2. Ларго доо Ужице (80 бодова) за припрему инвестиционих пројеката;
3. Морена Инжењеринг Црвени Крст, Ниш (75 бодова) за израду индустријског дизајна/редизајна производа;
4. Инфостуд 3 доо Суботица (75 бодова) за набавку специјализованих софтверских пакета од значаја за унапређење пословне делатности предузећа;
5. Tehnoexport doo Инђија (71 бод) за набавку специјализованих софтверских пакета од значаја за унапређење пословне делатности предузећа;
6. Бг-реклам доо Београд (70 бодова) за специјализовану обуку менаџмента;
7. Босис доо Попучке, Ваљево (66 бодова) за набавку специјализованих софтверских пакета од значаја за унапређење пословне делатности предузећа;
8. М.П. пласт доо Панчево (65 бодова) за набавку специјализованих софтверских пакета од значаја за унапређење пословне делатности предузећа;
9. Минг доо Земун, Београд (61 бод) за набавку специјализованих софтверских пакета од значаја за унапређење пословне делатности предузећа;
10. Аура доо Црвени Крст, Ниш (60 бодова) за израду нове амбалаже производа;
11. Neopеtrol inženjering doo Нови Сад (60 бодова) за набавку специјализованих софтверских пакета од значаја за унапређење пословне делатности предузећа;
12. Elit inox Чачак (59 бодова) за побољшање постојећег и увођење новог процеса производње;
13. D-box Чукарица, Београд (56 бодова) за набавку специјализованих софтверских пакета од значаја за унапређење пословне делатности предузећа;
14. Киско Сврљиг (56 бодова) за набавку специјализованих софтверских пакета од значаја за унапређење пословне делатности предузећа;
15. Ptr L-Plast-Comerce Медина, Ниш (56 бодова) за набавку специјализованих софтверских пакета од значаја за унапређење пословне делатности предузећа;
16. Пан комерц доо Пожега (55 бодова) за набавку специјализованих софтверских пакета од значаја за унапређење пословне делатности предузећа;
17. Астел пројект доо Савски Венац, Београд (52 бода) за набавку специјализованих софтверских пакета од значаја за унапређење пословне делатности предузећа;
18. Енел пс доо Нови Београд, Београд (52 бода) за набавку специјализованих софтверских пакета од значаја за унапређење пословне делатности предузећа;
19. Manifattura europea Пантелеј, Ниш (52 бода) за набавку специјализованих софтверских пакета од значаја за унапређење пословне делатности предузећа;
20. Малпенса доо Нови Београд, Београд (51 бод) за набавку специјализованих софтверских пакета од значаја за унапређење пословне делатности предузећа;
21. Поло доо Чачак (51 бод) за побољшање постојећег и увођење новог процеса производње;
22. Супериор доо Велика Плана (51 бод) за израду нове амбалаже производа;