Нова царинска тарифа

Нова царинска тарифа, која је саставни део Акционог плана хармонизације економских система Србије и Црне Горе, ступила је на снагу 15. августа ове године. У овој тарифи налази се 93% ускладјених стопа, тако да преостаје  само 56 производа за које ће стопе бити усаглашене у наредном периоду. Један део стопа треба да буде усаглашен 18 месеци, а други део 24 месеца од дана његовог усвајања.

Усаглашавање царинских стопа представља први корак примене Акционог плана хармонизације који ће омогућити слободу кретања робе и капитала кроз целу земљу и приближити нас стандардима Европске уније у овој области.

Акциони план хармонизације економских система Србије и Црне Горе, који су усвојиле Влада Републике Србије и Влада Црне Горе, објављен је у «Службеном гласнику Републике Србије» бр. 67/2003 од 1. јула 2003. године, а прилози (царинска тарифа) објављени су у «Службеном гласнику Републике Србије» 81/2003 од 14. августа 2003. године.