Немачка отписује 25 милиона евра дуга наше земље

На иницијативу министра финансија и економије Божидара Ђелића, упућену земљама повериоцима Париског клуба, да се део дуга Србије и Црне Горе отпише тако што ће та средства бити усмерена за повећање енергетске ефикасности и заштиту животне средине (формирање тзв. ЕНЕФЕК фонда),
Министарство финансија Немачке одговорило је да је спремно да одобри смањење дуга у износу од 25 милиона евра у корист овог фонда.

Функционисање Фонда за заштиту околине и енергетску ефикасност биће договорено између Федералног министарства за економску сарадњу Немачке, Агенције за развој и институција у нашој земљи, формираних у ове сврхе.

Одобравајући ово смањење дуга, Влада Немачке наставља са својом политиком подршке политичког и економског развоја наше земље. Министарство финансија и економије изражава захвалност Влади и грађанима Немачке на разумевању и помоћи коју пружају Србији и очекује позитиван одговор и других наших поверилаца у Париском клубу поводом ове иницијативе.