Наплата пореза на имовину по зонама

Министар финансија Млађан Динкић представио је данас, у складу са Законом о порезу на имовину, начин обрачунавања овог пореза за 2004. годину. „Коначна решења за уплату пореза, увећана за трошкове живота, почела су да се уручују јуче“, рекао је министар Динкић.

Он је додао да је извршена снажна прогресија у опорезивању оних који живе у посебним зонама, као што је општина Савски венац, односно Дедиње где је порез на имовину увећан за 2,5 пута у односу на обрачун из претходне године. „Промењен је коефицијент локације, која се налази у екстра зони, којој припада Дедиње, са 0,80 на 2,00“, рекао је Динкић и објаснио да је промена
коефицијента локације довела до увећања овог пореза. Тако је, за прву зону, у којој се налазе центар града и део Врачара, порез повећан за 25%,
за другу зону, у којој је Вождовац и део Новог Београда,
за 14 %, док је исти, за имовину у приградским насељима, остао
непромењен.

Он је истакао да је, према упоредном прегледу остварених прихода у периоду јануар- април 2003. и 2004. године, забележена
већа наплата пореза на промет за 22,5 посто, у односу на претходну годину, као и раст укупних јавних прихода, односно доприноса за социјално осигурање. „Посебно се добро пуни Пензиони фонд, где је забележена
наплата већа за скоро 50 посто у односу на прошлу годину“, рекао је Динкић.

Министар финансија истакао је и да је значајно порасла наплата акциза од 20 одсто, посебно у априлу када су интензивиране контроле, а највећи раст у износу од 36 одсто, остварен је наплатом акциза на дуванске производе.

Према речима директора Пореске управе Владимира Илића, порезници су добили налог да од 562 пореска обвезника принудно наплате дуг по основу акциза и пореза на промет у износу од 3,3 милијарде динара.