Нацрт закона о рачуноводству

pdf

Извештај о спроведеној јавној расправи

pdf

Закључак Одбора за привреду и финансије

pdf

Програм јавне расправе

pdf

Нацрт закона о рачуноводству

pdf

Образложење

doc

Образац за коментаре