Нацрт фискалне стратегије

Министарство финансија и привреде објавило је Нацрт фискалне стратегије за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину. Примедбе, предлоге и сугестије можете доставити Министарству финансија и привреде путем електронске поште на адресу macro.fiscal@mfp.gov.rs.

Нацрт фискалне стратегије за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину