На време прибавити квалификовани електронски потпис

Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“ број 62/13) чија је примена у надлежности Министарства финансија предвидео је обавезу да предузећа у Србији финансијске извештаје за 2015. годину, укључујући и извештаје за статистичке и друге потребе, од 1. јануара 2016. године, предају Агенцији за привредне регистре искључиво у електронској форми.

Mинистарство финансија позива све законске заступнике великих, средњих, малих и микро предузећа у Србији као и предузетнике да на време прибаве електронски квалификовани потпис како би на време измирили ову законску обавезу.

Квалификовани електронски потпис може се прибавити код овлашћених сертификационих тела која обављају услуге издавања електронских сертификата у Републици Србији.

Списак овлашћених издавалаца се налази у Регистру сертификационих тела који се води код Министарства трговине, туризма и телекомуникација (http://epotpis.mtt.gov.rs/elektronski-potpis/).