ММФ позитивно оцењује Закон о Народној банци Србије

Међународни монетарни фонд је у званичном саопштењу поводом одобрења 140 милиона долара нашој земљи, похвалио економску политику Владе Републике Србије, али и нови Закон о Народној банци Србије.

Госпођа Ен Кругер, други човек ММФ-а, изјавила је да је кредибилитет централне банке ојачан новим Законом о Народној банци Србије, који обезбеђује њену независност, јача надзор над њеним радом и унапређује унутрашњу контролу.

Тиме, супротно неким шпекулацијама које су пласиране у моменту доношења Закона о НБС, ова кључна међународна финансијска институција потврђује исправност решења која су сажета у Закону о НБС – независност уз надзор и боља контрола у самој централној банци и јача решеност Владе да истраје на одговорним и свеобухватним економским реформама.