ММФ похвалио реформу Пореске управе у Србији

Техничка мисија Одељења за пореска питања ММФ-а која је боравила у Београду у октобру и новембру ове године, доставила је свој извештај «Реформа српске Пореске управе – следећи кораци».

Анализирајући стање у Пореској управи, мисија декларише да је «импресионирана напретком који је направљен у последњих дванаест месеци у имплементацији реформских пројеката који су идентификовани у претходном извештају достављеном јуна 2002. године».

Нарочито је истакнуто да је «покренут један број успешних иницијатива, које представљају здрав темељ за даљи програм реформи». Међу набројаним успесима цитирају се: реорганизација Управе, преузимање фискалних функција ЗОП-а, успостављање Центра за велике пореске обвезнике, као и значајно побољшање ефикасности Управе. Међу нужним следећим корацима наводе се: јаснија подела фискалних функција између Министарства финансија и економије и Управе, побољшање квалитета услуга грађанима и привредницима, увођење пореза на додату вредност и даље поједностављење пореског система.